Wiceprezydent Rybnika zgłosił szantaż do prokuratury

Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika, złożył doniesienie do prokuratury i CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne) po tym, jak poinformował go właściciel jednego z najbardziej znanych rybnickich portali, należącego do grupy medialnej. Rzekomo próbował on szantażować i wyłudzać pieniądze od miasta. Masłowski stwierdził, że osoba ta dała do zrozumienia, że aby władze, a on w szczególności ze względu na plany udziału w kampanii parlamentarnej, zostały przedstawione w dobrym świetle, to powinien otrzymać jakąś rekompensatę ekonomiczną za administrowaną przez siebie stronę internetową.

Do rybnickiej prokuratury wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rozmową Piotra Masłowskiego, wiceprezydenta Rybnika, z Tomaszem Pruszczyńskim, właścicielem jednej z największych rybnickich bramek internetowych. Według ostrzeżenia twierdzi się, że właściciel portalu miał rzekomo zwrócić się do wiceprezydenta miasta o przyznanie środków na stronę internetową grupy medialnej tuPolska w zamian za przedstawienie go w pozytywnym świetle. Podobne zawiadomienie zostało złożone również do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.