Operacja "Bezpieczny Pieszy" przeprowadzana przez bytomską drogówkę na terenie całego miasta

Od wczesnych godzin porannych, na obszarze Bytomia odbywają się wojewódzkie działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”, realizowane przez miejscową drogówkę. Celem tych działań jest nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla pieszych, ale także monitorowanie ich zachowań w kontekście przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przez cały odbędą się te działania na terenie naszego miasta.

Policjanci z bytomskiego wydziału ruchu drogowego już od rana skupiają swoje wysiłki na poprawie warunków bezpieczeństwa dla osób pieszych, będących najbardziej narażonymi uczestnikami ruchu drogowego. Rozlokowani w różnych punktach miasta obserwują przejścia dla pieszych i zwracają uwagę na wszelkiego rodzaju naruszenia popełniane przez kierowców względem tychże. Dodatkowo, kontrolują czy pieszego postępowanie jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Te działania będą prowadzone do końca dnia.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, funkcjonariusze policji przypominają kierowcom o ich obowiązkach w stosunku do pieszych:

– w strefie zamieszkania, pieszego można spotkać praktycznie wszędzie, ma on pierwszeństwo i zawsze należy mu ustąpić,
– pieszy idący po pasach ma pierwszeństwo,
– nie wolno omijać samochodu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
– wyprzedzanie jest zakazane na pasach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi.

Zwracamy się także do pieszych z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przed wejściem na jezdnię – warto upewnić się, że kierowca nas zauważył i możemy bezpiecznie przemieścić się na przeciwny pas.

Osoby poruszające się po jezdni powinny stale być czujne i regularnie sprawdzać, czy na drodze nie nastąpiły żadne zmiany. Niezależnie od posiadanych uprawnień, ważna jest ciągła obserwacja ruchu pojazdów dla własnego bezpieczeństwa.