Wiadukt między Sośnicą a Zabrzem wkrótce otwarty dla ruchu

Zdaje się, że nadchodzi czas na otwarcie wiaduktu łączącego gliwickie Sośnicę z Zabrzem. Realizacja obiektu została ukończona, przechodząc teraz przez procedurę kontroli dokonywanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co jest konieczne do oficjalnego zakończenia inwestycji. Wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli złożył zarząd drogowy z Zabrza.

Data uruchomienia przejazdu przesunęła się znacznie w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. Przypomnijmy, że proces związany z rozbiórką starego i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi (nazywany przebudową) rozpoczął się w listopadzie 2021 roku. Planowano, że prace zakończą się jesienią następnego roku, jednak podczas realizacji projektu pojawiły się niespodziewane trudności.

Stary wiadukt, mający ponad 50 lat, został oryginalnie zaprojektowany i wybudowany przez PKP, lecz brak było dostępnej archiwalnej dokumentacji. Podczas prac rozbiórkowych okazało się, że fundamenty podpór były umieszczone pod torami kolejowymi. To wymagało stworzenia dodatkowej dokumentacji oraz konieczności przeprowadzania naprzemiennych blokad torów przez PKP. Jakby tego było mało, podczas prac natknięto się także na niezarejestrowane kable sterownicze PKP oraz nieużywany stalowy rurociąg – informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.