Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji unijnych

Urząd Miasta Mysłowice organizuje 12 grudnia przy ul. Powstańców 1 spotkanie konsultacyjne, którego celem jest poinformowanie mieszkańców o funduszach unijnych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa cztery godziny.

Wiele osób decyduje się na założenie własnej firmy, ponieważ podoba im się idea pracy dla siebie, na własnych warunkach. Praca na własnych warunkach jest często możliwa do zrealizowania dzięki temu. Dzięki temu możliwe jest połączenie własnych pasji z dochodową pracą.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich to projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który został opracowany w celu utworzenia i rozbudowy na terenie całej Polski Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, aby w jednym miejscu przekazać informacje o wszystkich aktywnych programach – czytamy na stronie Serwisu Programów Regionalnych Województwa śląskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, sala 309a na III piętrze. Przez cały czas trwania spotkania w razie szczegółowych pytań aktywny będzie numer telefonu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach: +48 32 77 44 720.