Rozpoczęcie prac drogowych w północnej części Kielc

W Kielcach, w północnej części miasta, od dnia 20 lutego (wtorek), rozpoczynają się prace remontowe na ulicach. W planach jest przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych do rozbudowy trzech ulic: Klonowej, J. Piłsudskiego oraz Orląt Lwowskich.

Te inwestycje to element większego projektu, który realizowany jest za pomocą środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Informacja o tych planowanych działaniach została przekazana przez magistrat w Kielcach, który podkreślił, że wszystkie te inwestycje były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych.

Mieszkańcy tej części miasta zwrócili szczególną uwagę na konieczność zachowania istniejącej zieleni. Zgodnie z tymi uwagami, zarówno magistrat jak i wykonawca znacznie zmienili pierwotne plany tych działań. Dzięki temu, ilość drzew przeznaczonych do wycinki została zredukowana do absolutnego minimum. To potwierdziła również wiceprezydent miasta, Bożena Szczypiór.