Wizyta szefowej resortu edukacji na Górnym Śląsku i jej rozmowy o zmianach w szkolnictwie

Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, udała się z oficjalną wizytą do dwóch szkół na terenie Górnego Śląska. Wybrano na to sobotę, a odwiedzane placówki to szkoły w Mysłowicach i Gliwicach. Nowacka nie tylko omawiała kwestie związane z edukacją i oczekiwanymi zmianami w systemie oświaty oraz programie nauczania, ale miała również na celu realizować pewne cele polityczne.

Podczas swojego pobytu w Mysłowicach Barbara Nowacka odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszko. Nie była to przypadkowa decyzja – dyrektorem tej instytucji jest Dorota Konieczny-Simela, która jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta miasta Mysłowice.

Podczas spotkania w mysłowickim liceum, minister Nowacka wyjaśniała m.in. przyczyny wprowadzenia zmian w podstawie programowej stosowanej w szkołach, szczególnie te dotyczące szeroko dyskutowanego kanonu lektur obowiązkowych. Przekazała informacje na temat wielu tysięcy zgłoszonych uwag odnoszących się do metody nauczania dzieci i młodzieży. Złożyła również wiele komplementów na temat działalności liceum w Mysłowicach, zwracając uwagę, że nawet w soboty organizowane są tam dodatkowe zajęcia dla uczniów.

W swoim wystąpieniu minister Nowacka podkreśliła wagę roli dobrego gospodarza, który wspiera rozwój szkoły. Zwróciła uwagę, że taki gospodarz posiada ogromny wpływ na kształtowanie pozytywnego obrazu szkoły. W kontekście tych słów wypowiedziała się pozytywnie o Dorocie Konieczny-Simeli, dyrektorce mysłowickiego liceum.