PiS zamierza przeznaczyć miliony złotych na rozwój refionu

„Inwestycje lokalne. Polska jest jedna” – pod takim hasłem 23 kwietnia spotkali się ministrowie Stanisław Szwed i Grzegorz Puda oraz przedstawiciele beskidzkiego samorządu. Było to już drugie spotkanie z cyklu spotkań beskidzkich ustawodawców z mieszkańcami południowych regionów województwa śląskiego. Wydarzenie to miało miejsce wczoraj w siedzibie Zarządu Regionu Bielskiego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, posłowie PiS Przemysław Drabek i Grzegorz Gaża, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, władze samorządowe z powiatu bielskiego i pszczyńskiego, kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich oraz delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przez kilka lat rząd Prawa i Sprawiedliwości rzetelnie pracował na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Nie dzielimy Polski na regiony bogate i biedne, na Polskę „a” i Polskę „b”. Nie dzielimy też Polski na duże miasta, mniejsze miasteczka czy maleńkie wsie. Polska pozostaje niepodzielona, jest jednym, zjednoczonym narodem” – stwierdził Drabek.