Szansa na renowację śląskich tramwajów

Tramwaje Śląskie uzyskały pięć propozycji w przetargu dotyczącym remontu i nieznacznego powiększenia pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Chebzie. Pętla ta pełni rolę kluczowego węzła w systemie tramwajowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przetarg dotyczy drugiego etapu modernizacji torowiska, sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej. Jak wynika ze szczegółów zamieszczonych na platformie zamówień publicznych Tramwajów Śląskich, wpłynęło pięć ofert, których ceny wahały się od 22,3 do 31,2 mln zł brutto. Najniższa oferta pochodziła od NJN z Knurowa, natomiast KZN Rail z Krakowa złożył kolejną ofertę na kwotę 22,8 mln zł brutto.

Z podsumowania przedmiotu zamówienia wynika, że planowane przedsięwzięcia obejmą remont układu torowego pętli, obejmującego około 1350 metrów toru pojedynczego, wraz z siecią trakcyjną. Dodatkowo przewiduje się remont skrzyżowań torowo-drogowych i przejść dla pieszych, wykonanie systemu smarowania szyn, montaż rozjazdów oraz przebudowę jezdni w związku z remontem torów.

Ponadto w ramach projektu przewidziano modernizację sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla tramwajów, przebudowę i rozbudowę chodników, remont peronów przystankowych wraz z ustawieniem wiat oraz utworzenie ścieżki rowerowej wraz z budową wiat rowerowych.