Możliwa zmiana prawna statusu języka śląskiego – decyzja zapadnie dzisiaj w Senacie

Zgodnie z informacjami, dzisiaj (09.05.) Senat ma podjąć decyzję w kwestii uznania języka śląskiego jako regionalnego. Zaledwie dzień wcześniej (08.05.), podczas posiedzenia senackiego, odbyła się już gorąca dyskusja na ten temat.

Trzy komisje senackie – Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji – zgłosiły poparcie dla ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, a także o języku regionalnym, bez jakichkolwiek poprawek. Wcześniej, 26 kwietnia, ustawę tę zaaprobował już Sejm.

Jeśli dzisiaj (09.05.) większość senatorów zagłosuje za przyjęciem ustawy, trafi ona do Prezydenta Andrzeja Dudy. Uznanie języka śląskiego za regionalny otworzyłoby drogę do wprowadzenia dobrowolnych lekcji tego języka w szkołach. Dodatkowo, w miejscowościach, gdzie więcej niż 20% mieszkańców deklaruje używanie języka śląskiego, mogłyby zostać zamontowane dwujęzyczne tablice z nazwami tych miejscowości. Tablice te zawierałyby nazwy zarówno w języku polskim, jak i śląskim.