Wniosek o uznanie Barbórki i tradycji górniczych za dziedzictwo kulturowe ludzkości przedłożony w UNESCO

Dnia 27 marca, z inicjatywy Polski, Austrii i Luksemburga, UNESCO otrzymało wniosek. Dotyczył on wpisania obchodów Barbórki i tradycji związanych z pracą górników na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Proces ten ma na celu uznanie znaczenia i wartości tej unikalnej kultury, której korzenie sięgają wieków wstecz w historii tych trzech krajów. Wspólne staranie o uznania dla tradycji górniczych podkreśla ich głębokie zrozumienie dla tej twardy i niebezpiecznej pracy oraz chęć zachowania jej pamięci dla przyszłych pokoleń.

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas sesji Komitetu Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która ma się odbyć w grudniu 2025 roku. Do tego czasu zarówno górnicy, jak i wszyscy zainteresowani, będą z napięciem czekali na werdykt.