W Otmuchowie można otrzymać maseczki

Burmistrz Odmuchowa podał do wiadomości, że trwa dystrybucja maseczek ochronnych. Dystrybucja maseczek ochronnych dotyczy mieszkańców Gminy Otmuchów (za przekazanie maseczek odpowiada Wojewoda Opolski).

Co jeszcze wiadomo?

Warto również podkreślić, że uruchomiono trzy kanały dystrybucji. Wszystkim zależy na tym, aby akcja zakończyła się sukcesem.

Pierwszy kanał dystrybucji dotyczy mieszkańców sołectw – w tym przypadku za maseczki odpowiadają sołtysi. Druga część dotyczy mieszkańców Otmuchowa – Nieradowic, Sarnowic, Śliwic i Wójcic – tą grupą zajmują się opiekunowie osiedli. Tak dochodzimy do punktu zlokalizowanego w Ratuszu przy ul. Rynek 1 (chodzi o pomieszczenie Związku Kombatantów). Jak się można domyślić, jest to punkt powstały z myślą o mieszkańcach Otmuchowa. Ważne jest też to, że w Ratuszu można pobrać Koperty Życia. Z Kopert Życia mogą skorzystać osoby starsze (60+), samotne lub takie, które posiadają zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

Gdyby cały czas coś wydawało się niejasne, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się u źródła.