Spotkanie autorskie z księdzem profesorem Henrykiem Olszarem w Gminnym Centrum Kultury

Ksiądz profesor Henryk Olszar, osoba o niepodważalnym autorytecie, spotkała się z czytelnikami w Gminnym Centrum Kultury. Wydarzenie to było nierozerwalnie związane z premierą jego najświeższej publikacji.

Najnowsze dzieło księdza Olszara nosi tytuł „Z tej ziemi i na tej ziemi. Siostry Zakonne związane pochodzeniem lub zamieszkaniem z parafią świętego Anioła Stróża w Gorzycach w archidiecezji katowickiej”. W swojej książce, autor podzielił się wynikami przeprowadzonego przez siebie badania.

Podczas spotkania autorskiego, ksiądz profesor zaprezentował wybrane fragmenty biografii zakonnic oraz księży, które szczegółowo opisał w swojej publikacji. Nie zabrakło tam również fascynujących anegdot dotyczących charakteru duchownych, miejsca pochodzenia sióstr zakonnych oraz ich życia w klasztorze.

Wartościowe okazały się także informacje na temat wpływu, jaki miały różne czynniki na działalność sióstr – czasów wojny czy zmian administracyjnych. Szczególnie interesujące jest to, że tereny, które obecnie są częścią archidiecezji katowickiej, dawniej były częścią diecezji wrocławskiej – co z pewnością odcisnęło swoje piętno na opisywanej przez księdza Olszara historii.