Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na Dolnym Śląsku

Po analizie danych z ZUS, obserwujemy wzrost liczby ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce. Statystyki z końca marca 2024 roku pokazują, że liczba ta przekroczyła już 1,138 miliona osób. Oznacza to, że od grudnia 2023 roku liczba ta wzrosła o kolejne 10,7 tysięcy.

Z podobnym trendem mamy do czynienia również na Dolnym Śląsku. Porównując dane z końca maja 2023 roku do najnowszych statystyk, można zaobserwować zwiększenie liczby cudzoziemców płacących składki na ubezpieczenia społeczne o blisko 52,9 tysiąca.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w samym tylko województwie dolnośląskim, trzy oddziały ZUS odnotowały wzrost liczby zagranicznych ubezpieczonych o ponad 8 tysięcy – z 108 205 na koniec marca 2023 roku do 116 353 rok później.

Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa regionalnego ZUS na Dolnym Śląsku, zauważa, że choć nie jest to drastyczny wzrost, jest on wyraźnie widoczny w ich statystykach. Dodaje jednak, że nie we wszystkich regionach Polski obserwuje się tę samą tendencję – na przykład na Śląsku liczba ubezpieczonych cudzoziemców zauważalnie spadła.

Kowalska-Matis podkreśla również, że statystyki ZUS wykazują dominującą grupę ubezpieczonych cudzoziemców, zarówno w skali kraju jak i województwa dolnośląskiego. Są to głównie obywatele państw położonych za wschodnią granicą Polski, a więc Ukraińcy, Białorusini, Gruzini i Rosjanie.

Rzeczniczka dodaje, że to właśnie w przypadku Ukraińców i Gruzinów nastąpił największy wzrost liczby osób ubezpieczonych w ZUS na Dolnym Śląsku. Odpowiednio, przybyło 5 629 Ukraińców i 337 Gruzinów od końca maja 2023 roku. Widoczny jest także wzrost liczby zarejestrowanych Białorusinów.