Premier Morawiecki: Zobowiązani do ochrony Śląska przed biedą i bezrobociem

Podczas spotkania w Katowicach, premier i lider listy Prawa i Sprawiedliwości w tym mieście, Mateusz Morawiecki, zadeklarował swoje pełne zaangażowanie na rzecz utrzymania pomyślności Śląska. Jego aspiracją jest, by Śląsk stał się najprężniej rozwijającym się regionem Polski w zakresie przemysłu, infrastruktury oraz jako miejsce idealne do życia.

Premier Morawiecki podkreślił wagę wyborów dla Śląska, argumentując jak kluczowe jest dla regionu zabezpieczenie go przed powrotem biedy i bezrobocia. Podtrzymał swoje zobowiązanie, wspólnie z drużyną Prawa i Sprawiedliwości, do pełnego poświęcenia na rzecz zapewnienia stabilności i dobrobytu dla Śląska. Wyraził determinację, by chronić ten region przed negatywnymi skutkami niekontrolowanego kapitalizmu, błędami polityki Platformy Obywatelskiej oraz praktykami rynkowymi takimi jak niskie płace czy głodowe emerytury.

W swoim przemówieniu, premier Morawiecki odwołał się również do innych parlamentarzystów i europosłów ze Śląska, podkreślając ich wspólne zobowiązanie do dbania o najlepsze interesy tego regionu.