Potężny zastrzyk gotówki z funduszy unijnych: Polska ma do dyspozycji ponad 76 mld euro

W bieżącej czwartej perspektywie Funduszy Europejskich, obejmującej lata 2021-2027, Polska jest jednym z głównych beneficjentów. W nowej odsłonie funduszu, przeznaczonego na realizację polityki spójności Unii Europejskiej, nasz kraj otrzymał wspaniałą kwotę przekraczającą 76 miliardów euro, co stanowi około 356 miliardów złotych. Dzięki temu możemy zrealizować szereg ambitnych projektów edukacyjnych, począwszy od tych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, a kończąc na edukacji zawodowej.

Źródła finansowania to przede wszystkim trzy kluczowe fundusze unijne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Ten ostatni koncentruje się na obszarach takich jak Wielkopolska Wschodnia, Górny Śląsk, region wałbrzyski, Małopolska Zachodnia i Bełchatów.

Projekty realizowane z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy Funduszy Europejskich mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 50 do 85 procent kosztów kwalifikowalnych, zależnie od regionu. Jest to istotne, ponieważ czas wyznaczony na zrealizowanie projektów jest regulowany przez zasadę n+2, która jest stosowana w ramach programowania Unii Europejskiej. Tym samym, beneficjenci otrzymują dwa lata ekstra na realizację i rozliczanie projektów zakończonych po roku 2027. Zważywszy jednak, że jest to o rok krócej niż w poprzedniej perspektywie, warto jak najszybciej zacząć składać wnioski.