Pielęgniarki z Lublińca uhonorowane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

W trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej, które miały miejsce w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, dwie pracownice Szpitala Powiatowego w Lublińcu – Jadwiga Kapuścik i Halina Krus – zostały wyróżnione za swoją długoletnią pracę i profesjonalizm. Kapituła przyznała odznaczenia tym osobom ze względu na ich bogate doświadczenie zawodowe, mające duże znaczenie dla wspierania kariery młodszych koleżanek i kolegów. Ilona Kasprowicz, naczelna pielęgniarka w SP ZOZ w Lublińcu, wyraziła swój dum z tego, że tak wartościowi specjaliści są zatrudnieni w placówce.

Halina Krus pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Od 1990 roku jest związana z tym oddziałem, a stanowisko oddziałowej sprawuje nieprzerwanie przez ostatnie 16 lat. Posiada liczne kwalifikacje zawodowe, takie jak tytuł licencjata położnictwa, magistra pedagogiki i promocji zdrowia oraz specjalisty pielęgniarstwa położniczego. Cechuje się ogromną sympatią ze strony pacjentek.

Halina Krus ma nie tylko ciepłe i empatyczne podejście do swoich pacjentek, ale również jest prawdziwą mistrzynią w zarządzaniu pracą na oddziale. W sytuacjach kryzysowych potrafi podejmować właściwe decyzje i odpowiednio reagować. Ponadto motywuje swoich współpracowników do nieustannego podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dając tym samym doskonały przykład młodszemu pokoleniu pielęgniarek i położnych.