Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach uczestnikiem unijnego projektu HoloSurge z zakresu narzędzi holograficznych

Zespół z Pracowni Endoskopii, działającej w strukturach Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, dołączył do grona 14 realizatorów nowatorskiego przedsięwzięcia na skalę unijną o nazwie HoloSurge. Celem tego projektu jest wprowadzenie do praktyki medycznej zaawansowanego technologicznie narzędzia – holograficznego systemu 3D, wspierającego diagnostykę przyłóżkową poprzez system nawigacji działający w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie to jest efektem pracy grupy europejskich specjalistów – naukowców i klinicystów, reprezentujących 14 różnorodnych podmiotów. W skład tej grupy wchodzą firmy prywatne, ośrodki kliniczne oraz instytucje naukowe, które zdecydowały się na współpracę w ramach jednego konsorcjum, mającego na celu realizację projektu HoloSurge.