Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 925 od Rudy Śląskiej do Czerwionka-Leszczyny przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Katowicach jest odpowiedzialny za inwestycję, jaką jest modernizacja drogi wojewódzkiej numer 925, która rozpoczyna się od granicy Rudy Śląskiej z Mikołowem a kończy na granicy Rybnika z gminą Czerwionka-Leszczyny. Droga ta stanowi połączenie między Rybnikiem a autostradą A1. Decyzja o jej modernizacji została podjęta ze względu na jej zły stan techniczny.

Prace modernizacyjne objęły m.in. renowację sieci energoelektrycznych, teletechnicznych oraz gazociągów. Prace konstrukcyjne obejmują budowę kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, tworzenie podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumicznej. Dodatkowo prowadzona jest budowa mostu nad Potokiem Chudowskim, nasypu jako fundament drogi oraz instalowanie przepustów. ZDW informuje także o tworzeniu kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórce istniejących chodników, zjazdów i krawężników. W miejscach, gdzie starą konstrukcję rozebrano, prowadzone są prace związane z przygotowaniem gruntu pod konstrukcję dróg oraz układanie nowych krawężników.

Wraz z postępem prac, konieczne jest wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym, obejmujących zamknięcie niektórych fragmentów jezdni i uruchomienie ruchu wahadłowego na licznych jej odcinkach.

Droga wojewódzka nr 925 pełni kluczową rolę w tej części województwa śląskiego, łącząc Rybnik z autostradą A1 i obszarem konurbacji górnośląskiej. Stan techniczny drogi był bardzo zły przed modernizacją – nawierzchnia była zdegradowana, a system odwodnienia niewydolny. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, droga będzie przystosowana do obciążenia pojedynczej osi do 11,5 tony. Nawierzchnia stanie się cichsza. Ponadto planowane jest wprowadzenie inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej, balustrady i bariery bezpieczeństwa, azylów dla pieszych oraz dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Projekt zakłada również budowę dróg rowerowych i chodników.