Młodzi mieszkańcy źle oceniają warunki do życia w Jastrzębiu

Według badań przeprowadzonych przez władze Jastrzębia, prawie połowa młodych mieszkańców w wieku od 16 do 36 lat uważa miasto za nieatrakcyjne miejsce do życia, a 64% z nich rozważa wyprowadzkę. Miasto opracowuje obecnie strategię dla młodych mieszkańców, ale treść i termin jej wdrożenia nie są jeszcze znane. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 500 młodych Jastrzębian wynika, że Jastrzębie-Zdrój jest postrzegane jako miejsce niepożądane do zamieszkania.

Spośród 500 uczestników badania, ponad 49% z nich nie uważa Jastrzębia za atrakcyjne miejsce do życia – podają wyniki. Takiego zdania jest tylko około 11% młodych mieszkańców. Dodatkowo niespełna 47% młodych mieszkańców uważa, że w mieście można realizować swoje pasje i ambicje. Tylko 20% z nich uważa, że Jastrzębie dobrze sobie radzi pod tym względem. Większość młodych ludzi woli przenieść się do innych miejsc, gdzie są lepsze perspektywy pracy i większe możliwości rozwoju.

Według badań, prawie 66% młodych mieszkańców Jastrzębia jest otwartych na pomysł przeniesienia się do innego miasta. Z drugiej strony, około 21% młodych mieszkańców woli pozostać w Jastrzębiu zamiast przenosić się gdzie indziej.