Górny Śląsk i Opolszczyzna – wsparcie dla Polski w Unii Europejskiej i korzyści z członkostwa

Łukasz Kohut podkreślił, że wsparcie dla akcesji Polski do Unii Europejskiej na terenie Górnego Śląska i Opolszczyzny było największe na terytorium Polski podczas referendum akcesyjnego.

Eksperci zgromadzeni podczas panelu dyskusyjnego „20 lat Polski w Unii Europejskiej – jaki bilans dla Śląska”, który odbywał się w ramach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zgodnie twierdzili, że Górny Śląsk znacznie skorzystał na przystąpieniu naszego kraju do UE. Zdaniem ekspertów, członkostwo to umożliwiło regionowi przejście przez udane transformacje społeczne i gospodarcze.

Wśród gości panelu znajdował się profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady EKG oraz były premier Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dyskusji przypomniał, że początki Unii Europejskiej są związane z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. To właśnie ta instytucja miała na celu zapobiegnie kolejnym konfliktom zbrojnym na skalę światową.