Czy w Bytomiu pamięta się o deratyzacji?

Deratyzacja wydaje się czymś, o czym nie sposób zapomnieć. Niemniej jednak możemy mówić o wiadomości (przypomnieniu) ze strony Straży Miejskiej w Bytomiu.

Jak przedstawia się sytuacja?

Zacznijmy od tego, że deratyzacją określa się zwalczanie za pomocą środków biologicznych, fizycznych lub chemicznych wszelkich szkodliwych gryzoni. Deratyzację można też określić odszczurzaniem, choć to trochę mijanie się z prawdą. Z drugiej strony uczciwie trzeba przyznać, że deratyzacja najczęściej dotyczy szczurów i myszy.

Warte odnotowania jest również to, że na terenie Bytomia obowiązuje uchwała Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 roku. Uchwała ta dotyczy regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wypada też dodać, że deratyzacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z określonymi standardami. Tyczy się to choćby działania zgodnego z instrukcją czy wykorzystywania preparatów ogólnodostępnych w handlu.

Jeśli w wyniku kontroli dojdzie do wykrycia uchybienia, są dwie możliwości – pouczenie lub mandat karny. Wysokość mandatu karnego waha się od 20 do 500 zł. Gdy ktoś nie przyjmie mandatu, sprawa ma swój finał w sądzie. Co więcej, w takiej sytuacji nie można wykluczyć nałożenia kary grzywny w wysokości 5 tys. zł.