15 grudnia – Dzień Pamięci podpor. Rudolfa Kornkego, organizatora POW na Górnym Śląsku

Z dniem dzisiejszym, 15 grudnia, w naszym mieście odbyło się wydarzenie dedykowane pamięci podporucznika Rudolfa Kornkego, który był jednym z kluczowych twórców Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Górnego Śląska. Podczas ceremonii miała miejsce prelekcja o jego życiu oraz odsłonięcie tablicy, która ma przypominać o jego zasługach.

Imprezę zorganizowali wspólnie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie oraz Urząd Miasta Chorzów. Wydarzenie rozpoczęło się o 10:00 rano w domu parafialnym przy ulicy Bolesława Chrobrego 17. Na początku dr Angelika Blinda wygłosiła wykład zatytułowany „Wojciech Korfanty Śląski Ojciec Niepodległości”, po jej wystąpieniu Adam Lapski poprowadził prelekcję „Rudolf Kornke – Od powstańca śląskiego do Senatora RP”.

Po mniej więcej godzinie nadszedł czas na następny punkt uroczystości. Zebrani udali się pod kaplicę na cmentarzu św. Jadwigi, gdzie miało miejsce odsłonięcie i błogosławieństwo tablicy ku czci Rudolfa Kornkego. Pamiątkową tablicę ufundowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Rudolf Kornke, senator II RP oraz powstaniec śląski, przez większość swojego życia pracował jako robotnik w fabryce kwasu siarkowego, a później jako górnik w kopalni w Łagiewnikach. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do służby wojskowej w Armii Cesarstwa Niemieckiego. W czasie rewolucji listopadowej przebywał w Metzu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Po powrocie na Górny Śląsk wspólnie z Janem Przybyłkiem założyli konspiracyjną organizację w ramach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w miejscowościach Piekary Śląskie i Szarlej. Organizacja ta po utworzeniu Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku stała się jej częścią, a Kornke został delegowany do powiatu lublinieckiego, by tam zorganizować lokalne oddziały wojskowe.