Rozstrzygnięcie sądowe w sprawie Marka Bismora ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sąd Rejonowy w Gliwicach podjął decyzję dotyczącą Marka Bismora, urodzonego w 1989 roku, którego postawiono w stan oskarżenia. Proces ten dotyczył zarzutów wynikających z przepisów określonych w artykule 278 paragrafu 1 kodeksu karnego. Sąd po rozważeniu dowodów i argumentów zdecydował o winie oskarżonego.