Podjęcie decyzji o założeniu Funduszu Transformacji Śląska

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania porozumienia dotyczącego powołania do życia Funduszu Transformacji Śląska. Pierwsze znaczne wkłady finansowe w jego działalność wynoszą aż 500 mln zł – taką informację przekazał szef rządu. Gościem w Katowicach, gdzie oficjalnie podpisywano umowę, był premier Mateusz Morawiecki.

Fundusz ma na celu przeprowadzenie efektywnej i skoordynowanej transformacji terenów o charakterze pogórniczym, przemysłowym czy poprzemysłowym, które znajdują się na obszarze województwa śląskiego. Dzień podpisania umowy przypadł na ostatni dzień kampanii wyborczej, a premier odwiedził miasto, gdzie będzie starał się uzyskać poparcie wyborców.

Morawiecki zaznaczył także swoje stanowisko wobec polityki Unii Europejskiej, która według niego prowadzi do eliminacji polskiego sektora przemysłu. Argumentował, że to właśnie Śląsk poniesie największe straty z tego tytułu. Premier zapowiedział jednocześnie, że nie pozwoli na realizację takiej polityki. Zgodnie z jego deklaracją, jeden z urzędów – Ministerstwo Polskiej Energetyki – znajdzie swoje miejsce w Katowicach, na terenie Śląska. Tłumaczył, że konieczne jest, aby ministerstwo tym kierowały osoby posiadające dogłębną wiedzę z zakresu energetyki, a najlepiej, gdyby byli to reprezentanci regionu śląskiego.