Mączniak prawdziwy zbóż i traw – jak mu zapobiegać?

Choroby grzybowe stanowią poważne zagrożenie dla uprawianych roślin. Do infekcji dochodzi na skutek wniknięcia patogenu przez rany, naturalne otwory lub nieuszkodzoną tkankę okrywającą. Warto wiedzieć, jak przeciwdziałać porażeniom.

Opis choroby

Mączniak prawdziwy zbóż i traw obejmuje grupę chorób wywoływanych przez grzyby zaliczane do rzędu Erysiphales, będących ektopasożytami. Ich grzybnia rozwija się na powierzchni zainfekowanej rośliny. Do epidermy przedostają się jedynie jej ssawki, za pomocą których pobierane są substancje odżywcze wraz z wodą. Charakterystycznym objawem mączniaka prawdziwego jest biały nalot, składający się ze strzępek grzybni, konidioforów oraz zarodników. Prowadzi on do zmniejszenia powierzchni liścia oraz sparaliżowania przebiegu procesu fotosyntezy. Nalot, znajdujący się na roślinie, przypomina mąkę, stąd wzięła się właśnie nazwa choroby. Infekcja inicjowana jest przy stosunkowo niewielkiej wilgotności powietrza. Rozwojowi choroby sprzyja natomiast sucha i słoneczna pogoda. Wiele chorób wywoływanych przez grzyby zaliczane do mączniakowców ma swoje oddzielne nazwy. Wśród popularnych schorzeń warto wymieć: amerykański mączniak agrestu, mączniak prawdziwy chmielu, mączniak prawdziwy buraka, mączniak prawdziwy bawełny, mączniak prawdziwy grochu.

Zwalczanie i zapobieganie

Chcąc ograniczyć ekspansje grzybów, warto usuwać i palić porażone części rośliny. Jeśli mączniakowce pojawią się na powierzchni konkretnego gatunku, trudno je bowiem zwalczyć. Zazwyczaj stosuje się wówczas opryski na bazie fungicydów, usuwając grzyby. Środki te bazują na siarce, triazolach i pirymidynach. Opryski należy przeprowadzić po zauważeniu pierwszych objawów choroby. W przypadku zaawansowanej infekcji usunięcie mączniaków przy użyciu fungicydów jest bardzo trudne. W kolejnym sezonie wegetacyjnym opryski warto wykonać profilaktycznie, przed pojawieniem się objawów schorzenia. W przypadku uprawy róż zaleca się sadzenie odmian odpornych na zainfekowanie.

Mączniakowce mogą ograniczać proces fotosyntezy oraz pobieranie cennych składników odżywczych. Warto zatem w odpowiednim momencie przeprowadzić zabiegi na bazie fungicydów. Profesjonalne środki znaleźć można na stronie Syngenta.pl.