Dofinansowanie na nowy sprzęt PSP w Rudzie Śląskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej właśnie wzbogaciła się o pewne specyficzne elementy jak specjalistyczne buty, konstrukcje nośne i agregat prądotwórczy. Ten nowy sprzęt będzie służył strażakom podczas uczestniczenia w kolizjach i zdarzeniach drogowych. 30 grudnia 2022 roku sprzęt został przekazany rudzkim strażakom w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, skomentował, że gmina nabyła potrzebny sprzęt i urządzenia ratownicze, które są niezbędne do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym na miejscu wypadku. Kwota zakupu wyniosła 57.500 zł, z czego większość została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które zostały zebrane od sprawców przestępstw.

Urzędnicy z Rudy Śląskiej przypomnieli, że Fundusz Sprawiedliwości to rządowy fundusz, który pomaga osobom dotkniętym przestępczością, a także w celu odstraszania od działalności przestępczej. Oferuje również pomoc osobom, które odbywały karę w zakładach karnych lub poprawczych.

Rudzka Ochotnicza Straż Pożarna istnieje od połowy XIX wieku. W latach 90. jednostka została dezaktywowana, ale w 2006 roku przywrócona do życia. Obecnie liczy ponad 90 członków.