Walka z niskiej jakości paliwami i przestarzałymi piecami

W grudniu 2017 roku przyjęto gruntowną uchwałę, której celem jest ochrona powietrza. Uchwała ta wprowadza szereg restrykcji, w tym zakaz używania pewnych rodzajów paliw, jak również nakaz stopniowej wymiany starych pieców. Program ten nie tylko zawiera te ograniczenia, ale również podkreśla różne strategie skierowane na ograniczenie użycia paliw niskiej jakości oraz wsparcie dla samorządów w ich staraniach na rzecz redukcji emisji toksycznych gazów i pyłów.

Ograniczenia wynikające z uchwały antysmogowej są obowiązujące od 2017 roku i nie były dotychczas modyfikowane. Jak wyjaśnił wicemarszałek województwa śląskiego, Łukasz Czopik, jeżeli na danym obszarze dochodzi do kolejnych naruszeń lub przekroczeń norm ochrony powietrza, lokalny program ochrony powietrza jest aktualizowany co trzy lata, zgodnie z Prawem ochrony środowiska. Aktualizacje te mają na celu ocenę skuteczności narzędzi wcześniej przyjętych w celu poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.

„Niestety, musimy zaktualizować nasz program, ponieważ stężenia pyłu i standardy jakości powietrza na naszym terenie zostały naruszone. Obecne wartości są znacznie wyższe od oczekiwanych norm referencyjnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, musieliśmy przeprowadzić taką aktualizację. To nie jest próba zaostrzenia regulacji lub wprowadzenia nowych ograniczeń. Nie mamy zamiaru wpływać na postanowienia uchwały antysmogowej”, zapewnił Czopik, przypominając jednocześnie, że ostatnia aktualizacja programu miała miejsce w 2020 roku.

„Na podstawie tej najnowszej aktualizacji, skupiamy się na czterech kluczowych obszarach: eliminacji pozaklasowych źródeł ciepła do 2026 roku; działaniach edukacyjnych i promocyjnych dotyczących proekologicznych zachowań zarówno wśród przedsiębiorców, jak i obywateli oraz indywidualnych gospodarstw domowych; oraz nadzorowaniu realizacji postanowień uchwały antysmogowej dotyczących wykorzystania węgla o odpowiedniej klasie energetycznej”, wyjaśnił wicemarszałek.