Tłumacze przysięgli w Jaworznie, województwo śląskie

Biuro tłumaczeń Best Text z siedzibą w Jaworznie, na wschodnim krańcu Górnego Śląska, oferuje szybkie i profesjonalne tłumaczenia uwierzytelnione na rynku translacji. W przeciwieństwie do indywidualnych tłumaczy przysięgłych firma Best Text świadczy usługi przekładów przysięgłych w pełnej rozpiętości języków obcych, w tym przysięgłe tłumaczenia ekspresowe wraz z usługami towarzyszącymi, takimi jak np. graficzne odwzorowanie plików czy korekta tekstu przez zagranicznych native speakerów. Kompleksowa obsługa multilingwistyczna oraz błyskawiczna realizacja usług wyróżniają to przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Artykuł przybliża profil działalności biura tłumaczeń Best Text. Omawia również aktualny stan faktyczny dla Jaworzna oraz ciekawostki językowe w zakresie tłumaczeń przysięgłych na lokalnym rynku przekładów przysięgłych w zestawieniu z potencjałem ogólnopolskim.

Kiedy potrzebujesz tłumaczeń przysięgłych? – Jaworzno, Górny Śląsk

Firmy usługowo-handlowe i produkcyjne oraz instytucje z Jaworzna i miast ościennych współpracujące z kontrahentami zagranicznymi często potrzebują tłumaczeń przysięgłych (synonimy: uwierzytelnionych, poświadczonych) w celu ekspansji na zagraniczne rynki lub utrzymania wcześniej nawiązanych kontaktów międzynarodowych. Także osoby prywatne – mieszkańcy Jaworzna oraz okolicznych miejscowości (np. Mysłowic, Chrzanowa, Balina, Libiąża, Chełmka, Bukowna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic czy Chorzowa) – poszukują tłumaczeń przysięgłych w celu „załatwienia spraw” przed urzędami.

Tłumaczenia przysięgłe są potrzebne wówczas, gdy sprawa ma trafić do rozpatrzenia u pracowników budynku z czerwoną tabliczką, takiego jak m.in.:

 • Sanepid,
 • ZUS,
 • urząd skarbowy,
 • urząd gminy,
 • policja,
 • sąd,
 • prokuratura,
 • miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) itd.

Osoby zameldowane w Jaworznie wyszukujące w Internecie tłumaczy przysięgłych niejednokrotnie wpisują w oknie wyszukiwarki Google frazę „tłumaczenia przysięgłe Jaworzno”. W ten sposób mogą szybko i wygodnie znaleźć wykonawcę tego rodzaju tłumaczenia, które posiada moc prawną przed urzędami.

Przykłady dokumentów podlegających tłumaczeniu przysięgłemu

Wśród popularnych dokumentów, które poddawane są tłumaczeniom przysięgłym na pospolite języki obce (angielski, niemiecki, francuski, ukraiński, rosyjski, hiszpański, włoski etc. i vice versa) znajdują się m. in.:

 • akt urodzenia,
 • akt zawarcia związku małżeńskiego,
 • akt zgonu,
 • PIT,
 • bilans spółki,
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, prawo jazdy, faktura nabycia pojazdu, świadectwo homologacji),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona notarialnie zgoda rodziców na wyjazd zagraniczny dziecka,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
 • pozew rozwodowy,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • dokumentacja medyczna do ZUS-u lub towarzystwa ubezpieczeniowego (PZU itd.),
 • umowa o pracę (w celu uzyskania kredytu w banku),
 • patent z opisem wynalazku.

Garść statystyk dotyczących tłumaczy przysięgłych w Jaworznie

W Jaworznie, prawie dziewięćdziesięciotysięcznym mieście na prawach powiatu, na listach Ministerstwa Sprawiedliwości RP na chwilę obecną widnieje 28 zaprzysiężonych tłumaczy. Posiadają oni uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych w zakresie 8 języków obcych w parze z językiem polskim, mianowicie:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • francuskim,
 • rosyjskim,
 • włoskim,
 • ukraińskim,
 • czeskim,
 • słowackim.

Wartym zauważenia jest fakt, że w zakresie drugiego najpopularniejszego języka obcego, zaraz za językiem angielskim, tzn. języka ukraińskiego, w Jaworznie jest tylko jeden tłumacz przysięgły, zresztą niedawno mianowany. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do języka czeskiego, słowackiego oraz włoskiego, dla których oficjalne uprawnienia ministerialne oraz okrągłą pieczęć zdobyli pojedynczy jaworzniccy tłumacze.

Kiedy warto skorzystać z biura tłumaczeń zamiast z usług pojedynczego tłumacza przysięgłego

Mając na uwadze powyższe informacje, jawnym i oczywistym staje się fakt, iż lokalne biuro tłumaczeń jest niezbędne, aby zapewnić pełną obsługę translacyjną firm, instytucji i mieszkańców Jaworzna. Po pierwsze biuro tłumaczeń przysięgłych jest szczególnie pomocne wówczas, gdy dokumentacja wymagana do przetłumaczenia jest wielojęzyczna (np. dokumentów auta z Kanady czy Holandii, często we fragmentach zapisanych w 3 różnych językach, tj. francuskim, angielskim oraz niderlandzkim, kiedy to rodzi się potrzeba skorzystania jednocześnie z usług trzech tłumaczy przysięgłych, żeby „załatwić sprawę”). Po drugie lokalne biuro tłumaczeń wypełnia lukę w zakresie języków, których nie obsługują lokalni tłumacze przysięgli.

Przysięgłe tłumaczenia ekspresowe na Górnym Śląsku

Po trzecie biuro tłumaczeń daje tę przewagę nad niezależnymi tłumaczami przysięgłymi, iż – dysponując bogatą bazą zawodowych tłumaczy przysięgłych i zwykłych – jest w stanie zapewnić tłumaczenia w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 12 godzin. Tymczasem poszczególni tłumacze przysięgli przeważnie posiadają długą kolejkę zleceń (prywatnych oraz urzędowych) i najczęściej mogą zaproponować jedynie kilkudniowy lub tygodniowy termin realizacji translacji. W przypadku języka ukraińskiego ich terminy realizacji nowego tłumaczenia przysięgłego sięgają nawet jednego miesiąca, co świadczy o wręcz niesłychanie wzmożonym popycie na przekłady w zakresie tego języka.

Takie bardzo szybkie, niezwykle pilne tłumaczenia w branży translatorskiej nazywane są powszechnie tłumaczeniami ekspresowymi.

Tłumaczenia na języki, dla których brakuje tłumaczy przysięgłych w Jaworznie

W przypadku miasta Jaworzna najczęściej pożądanymi językami tłumaczeń poświadczonych, dla których biuro tłumaczeń zapełnia lukę zapotrzebowania są:

 • niderlandzki („holenderski”),
 • hiszpański
 • szwedzki,
 • duński,
 • norweski,
 • bułgarski,
 • białoruski,
 • grecki,
 • turecki,
 • arabski,
 • albański i in.

Egzotyczne języki obsługiwane przez tłumaczy przysięgłych spoza Jaworzna, zatrudnionych przez biuro tłumaczeń Best Text

Mimo że w Jaworznie osiem dość popularnych języków znalazło przedstawicieli przekładu pod postacią tłumaczy przysięgłych, w skali kraju absolutnie nie jest to liczba imponująca. Na dzień pisania niniejszego artykułu całkowita liczba obsługiwanych w Polsce języków przez tłumaczy przysięgłych wynosi 56. Z kolei wydawać by się mogło, że to dużo. Jakkolwiek w skali wszystkich języków świata, których liczba wynosi – bagatela – 7 000 (siedem tysięcy!), wartość ta wypada dość blado. Ciekawostkę mogą stanowić języki obce, których nazwy na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie obce i egzotyczne dla laika w zakresie sztuki przekładu przysięgłego, a które znalazły swoich reprezentantów na listach Ministra Sprawiedliwości RP. W Polsce istnieją zatem również tłumacze przysięgli biegli w zakresie następujących par językowych z językiem polskim:

 • amharski,
 • azerski (synonim: azerbejdżański) – język urzędowy w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Turcji, Iranie, Gruzji oraz Armenii,
 • dari,
 • greka starożytna,
 • kataloński (język mieszkańców Katalonii, autonomicznego regionu Królestwa Hiszpanii),
 • kirgiski (używany w Kirgistanie, dawnej republice ZSRR),
 • ormiański (używany w Armenii),
 • paszto,
 • pendżabi,
 • perski,
 • tajski,
 • urdu (podobny do języka hindi).

________________________________________________________________________________

Artykuł powstał we współpracy z biurem tłumaczeń specjalistycznych Best Text z Jaworzna, mieście położonym na wschodnim krańcu województwa śląskiego, tuż przy granicy z województwem małopolskim – besttext.pl.

________________________________________________________________________________