Radni głosują nad propozycją nowego osiedla w Chorzowie

9 marca o godz. 16.00 odbędzie się głosowanie, które zadecyduje o tym, czy firma ATAL zezwoli na budowę osiedla dla blisko 2 tys. osób w pobliżu Parku Śląskiego w Chorzowie. Teren, pierwotnie przeznaczony pod usługi i inne zastosowania, zajmowało wcześniej Centrum Postępu Technicznego. Kontrowersje wokół tej inwestycji trwają – ATAL organizował spotkania z radnymi, by przekonać ich do zatwierdzenia projektu, natomiast członkowie społeczeństwa wyrażali swój sprzeciw wobec potencjalnej budowy. Decyzja zapadnie już wkrótce, a argumenty wysuwane przez obie strony podczas burzliwych spotkań można obserwować.

Podczas dyskusji na temat proponowanego osiedla mieszkaniowego przedstawiciele dewelopera nie przedstawili szacunkowych danych dotyczących potencjalnych zysków dla miasta. Sugerowali jednak, że inwestycja doprowadzi do uporządkowania krajobrazu i wzrostu aktywności biologicznej w okolicy. W opinii publicznej pojawiły się jednak obawy o potencjalne zatory komunikacyjne, wpływ na środowisko naturalne największego parku w Polsce oraz straty finansowe poniesione przez miasto, w tym koszty budowy drogi. Dodatkowo jako punkt sporny wymieniano również tragiczny incydent MTK, który miał miejsce na tym terenie.