Opolskie Kuratorium Oświaty przeżywa zmiany kadrowe: Michał Siek stracił stanowisko

Jak nam przekazał Jarosław Draguć reprezentujący opolski urząd wojewódzki, Michał Siek dnia 08.01 został odwołany z pełnionej funkcji kuratora oświaty. Na chwilę obecną nie mamy informacji na temat osoby, która zastąpi go na tym stanowisku. Decyzję o powołaniu nowego kuratora podejmie minister edukacji i nauki – Barbara Nowacka.

Michał Siek pełnił swoje obowiązki jako kurator oświaty od 2016 roku. Przed objęciem tego stanowiska był szefem wydziału oświaty, kultury oraz kultury fizycznej w Starostwie Powiatowym w Brzegu. W liście, który zamieszczony został na stronie kuratorium, Michał Siek wyraził swoje podziękowania za współpracę różnym grupom – pracownikom administracji i obsługi, pedagogom, dyrektorom szkół, prezydentom miast oraz wyższym uczelniom. Podkreślił również, że dla niego kończy się bardzo ważny okres życia.