Epokowe odkrycie polskich naukowców: nieznane nauce szczątki zwierząt z okresu sprzed 240 milionów lat

Zespół badawczy, składający się z naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, dokonał zdumiewającego odkrycia w miejscowości Miedary, położonej niedaleko Tarnowskich Gór na Górnym Śląsku. W trakcie prac wykopaliskowych na terenie dawnego wyrobiska cegielni natrafili na warstwy zawierające ogromną liczbę kości zwierzęcych datowanych na około 240 milionów lat temu. Jak podkreśla dr Łukasz Czepiński, współautor badania i członek zespołu z Instytutu Paleobiologii PAN, te warstwy czerwonych i zielonych mułowców pochodzą ze środkowego triasu, co stanowi znaczący punkt w historii ewolucji życia na naszej planecie.

W przypadku tego okresu mamy do czynienia z ewolucyjnym przełomem, kiedy to powstały liczne grupy zwierząt, takie jak ssaki, jaszczurki czy dinozaury. To właśnie ten kluczowy moment w prehistorii Ziemi jest zapisany w strukturach geologicznych Miedar w gminie Zbrosławice. Wśród ogromnej ilości szczątków zwierzęcych, badacze odkryli kości gada, który do tej pory nie był znany nauce.

Dr Czepiński podkreśla, że znalezisko na Śląsku ma wymiar globalny. Stanowiska ze skamieniałościami z okresu środkowego triasu są bowiem niezwykle rzadkie. Najbliższe podobne miejsca oddalone są od Miedar o setki kilometrów. Prace wykopaliskowe prowadzone przez naukowców z UW i PAN na tym terenie trwają już od dziesięciu lat i zaowocowały ekstrakcją tysięcy kości.