Trudna droga Górnego Śląska ku transformacji energetycznej z wsparciem Unii Europejskiej

Górnictwo to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, mający znaczny wpływ na życie społeczne regionów, w których funkcjonują kopalnie. Najnowsze statystyki pokazują, że dziedzina ta daje zatrudnienie dla 75,8 tys. osób. Co więcej, Górny Śląsk stanowi centrum wydobycia węgla kamiennego w kraju – to właśnie tu koncentruje się aż 82% całego krajowego wydobycia tego surowca. Z powodu tak ogromnej dominacji górnictwa w tym rejonie, Górny Śląsk stoi obecnie przed niekwestionowanym wyzwaniem zmiany profilu energetycznego. Nadrzędnym celem jest przeprowadzenie tej transformacji w sposób sprawiedliwy, z uwzględnieniem potrzeb osób pracujących w sektorze oraz lokalnych społeczności.

Raport zatytułowany „Polska ścieżka transformacji energetycznej” zwraca uwagę na to, że regiony górnicze muszą być gotowe na radykalne przemiany w swoim sektorze. Te przemiany obejmują różne działania – od inwestycji i działań osłonowych, przez przebranżowienie pracowników, aż po podniesienie ich kwalifikacji. Wszystko to ma na celu przygotowanie regionów do życia i działalności gospodarczej bez oparcia o wydobycie węgla.