Prezentacja książki dotyczącej Wojciecha Korfantego w Muzeum Niepodległości

Dorota Pociask-Frącek, będąca na stanowisku dyrektora w Instytucie noszącym imię Wojciecha Korfantego, razem z Tadeuszem Skoczkiem, który pełni funkcję dyrektora Muzeum Niepodległości mieszczącego się stolicy Polski, ogłaszają zaproszenie na zbliżające się spotkanie. Wydarzenie to jest częścią cyklu o nazwie Salon Dobrej Książki, który nosi imię Tadeusza Górnego. Spotkanie ma miejsce jutro, czyli dokładnie we wtorek trzeciego dnia października o godzinie piętnastej. Lokalizacją wydarzenia jest Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów znajdujący się pod adresem al. Solidarności 62, będący częścią Muzeum Niepodległości.

Głównym punktem programu jest prezentacja najnowszej publikacji autorstwa prof. Mariana Marka Drozdowskiego. Książka nosi tytuł „Górny Śląsk w działaniach i opiniach Wojciecha Korfantego, jego przyjaciół i politycznych przeciwników”. W publikacji tej możemy znaleźć zbiór różnorodnych artykułów i tekstów poświęconych Wojciechu Korfantemu. Omawiają one postać tego znaczącego dla śląskiej polityki męża stanu II Rzeczypospolitej, badając jego wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz dziedzictwo, które po sobie pozostawił.

Osoby odpowiedzialne za prezentację książki to: prof. Marian Marek Drozdowski, Józef Musioł i Łukasz Rosicki, który jest zastępcą dyrektora Instytutu im. Wojciecha Korfantego. Spotkanie poprowadzi Piotr Maroński.