Górnicza transformacja na Górnym Śląsku

Polska gospodarka i społeczeństwo regionów górniczych, w dużym stopniu zależą od działalności sektora górnictwa. Wedle najnowszych statystyk, obszar ten zapewnia zatrudnienie dla ponad 75,8 tys. pracowników. Co ciekawe, Górny Śląsk odpowiada za aż 82% całkowitego krajowego wydobycia węgla kamiennego. Tak duże skupienie branży w jednym miejscu sprawia, że region ten stoi przed niełatwym zadaniem przechodzenia przez proces transformacji energetycznej. Ta zmiana musi być dokonana w sposób sprawiedliwy, nie pomijając potrzeb pracowników i lokalnej społeczności.

W raporcie pt. „Polska ścieżka transformacji energetycznej” podkreślono, że regiony górnicze stoją przed koniecznością implementacji głębokich zmian w sektorze. Transformacja ta powinna obejmować różnorodne działania osłonowe, inwestycje, programy przebranżowienia pracowników oraz rozwijanie ich umiejętności. Wszystkie te elementy są kluczowe dla pomyślnego przejścia do epoki post-węglowej.